РЕКОМЕНДАЦІЇ ПІДЛІТКОВІ З РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПАМ’ЯТІ

Пам’ятьце відтворення минулого досвіду, одна з основних властивостей нервової системи, що виражається в здібності довго зберігати інформацію про події зовнішнього світу, реакції організму та в спроможності багато разів виводити її в середовище свідомості й поведінки.

Основні принципи гарної роботи памяті

1. Пауза. Знижує можливості поспішних дій, таким чином змушуючи нас зосередитися на потрібному предметі.

2. Розслаблення. Дозволяє придушити неспокій, який заважає концентрації уваги й блокує механізми пам’яті.

3. Усвідомлення. Ключ до вибіркової уваги й спостереження. Свідомо залучайте якомога більше почуттів до процесу запису інформації.

4. Асоціація образів. Уявіть свій розум у вигляді фотокамери, здатної закарбувати картини дійсності, з яких ви можете обирати різні образи відповідно до своїх інтересів і потреб.

5. Особисті коментарі. Сприяють емоційному та інтелектуальному залученню в процес запису інформації й допомагають залишити яскравий слід у памяті.

6. Організація матеріалу. Якщо ви заносите потрібну до запам’ятовування інформацію в певну категорію, надалі вам буде легше здобувати потрібний матеріал із пам’яті.

7. Перегляд й використання матеріалу. Переглядаючи матеріал, ви берете активну участь у трьох основних процесах памяті: записуванні, зберіганні та здобуванні.

Запамятовування з використанням прийому образного групування

1. Читаючи текст, поділіть його на певні смислові групи (7+-2), тобто логічні центри, кожна з яких може складати певну єдину «картинку».

2. Намагайтеся намалювати в уяві картину того, що описується в уривку.

3. Отриману «картинку» зберігайте в пам’яті 5-20 секунд, щоб вона закріпилася в короткотерміновій пам’яті (сформована одиниця інформації).

4. Дайте назву кожній такій картинці, назвою може бути ключове слово цього смислового уривка.

5. Поєднайте ці слова в одне речення: це допоможе легко «сканувати» текст. Нічого, якщо речення на має сенсу: воно все рівно запамятається краще, ніж не повязані за смислом слова.

Деякі умови успішного запамятовування

1.Важливою умовою того, щоб навчальний матеріал запам’ятовувався швидко й надовго, є наявність інтересу до того, що запам’ятовуєш, і уваги в процесі засвоєння і відтворення матеріалу.

2.Велике значення для запамятовування мають почуття. Усе, що повязане з радістю, сумом, гнівом, як правило, запамятовується краще, ніж те, до чого людина ставиться байдуже.

3.Важливою умовою гарного запамятовування є розуміння того, що треба засвоїти.

4.Дуже важливо також поставити перед собою завдання – міцно й надовго засвоїти.

5.Велике значення для засвоєння навчального матеріалу має поєднання запам’ятовування з діяльністю людини, що вимагає мислення, активності.

6.Наявність знань з того навчального предмета, з якого засвоюється матеріал, також є сприятливою умовою для запам’ятовування, тому що при цьому нове легше й ґрунтовніше пов’язується з тим, що вже відомо.

7.Необхідно пам’ятати, що запам’ятовування – це робота іноді нелегка, тому важливою умовою засвоєння навчального матеріалу є наполегливість, завзятість у роботі, уміння не кидати її на середині, а домагатися повного й міцного запам’ятовування. Це вольові якості, без яких неможлива серйозна розумова робота.

8.Зрідка використовуйте мнемотехніку – штучні прийоми полегшуючого запамятовування.

Рекомендації школярам щодо розвитку уваги

Розвивати увагу - це означає привчати себе працювати в найрізноманітніших умовах, в галасливій обстановці, намагатися не помічати того, що заважає заняттям. Розвиток стійкості уваги людини пов'язаний із рівнем розвитку її вольових якостей. Тому треба дисциплінувати себе, привчати себе, навіть у дрібницях, бути господарем власних дій.

Вмійте зосередитися (вдома, у школі), коли цього зовсім не хочеться, частіше дотримуйтесь принципу «треба», а не «хочу».

Привчайте себе починати роботу з важкого і нецікавого, спочатку виконувати справи, які хочеться відкласти «на потім».

Добре розвиває увагу чергування занять легких і важких, цікавих і нецікавих, але при цьому не забувайте про перерви.

Як розвинути увагу

1.Привчайте себе уважно працювати в найрізноманітніших умовах і навіть у шумній і відволікаючій обстановці. Треба намагатися не помічати того, що заважає роботі.

2.Систематично вправляйтеся в одночасному спостереженні декількох обєктів. Робити це треба так, щоб загальне сприйняття кожного обєкта збереглося досить добре, і в той же час увагу потрібно концентрувати на головному, виділяючи його із другорядного.

3.Тренуйтеся в переключенні уваги. Ці тренування повинні йти за трьома напрямками:

швидко переключати увагу з обєкта на обєкт;

виділяти найважливіші обєкти за рахунок другорядних;

змінювати порядок переключення.

4.Розвивайте в себе вольові якості – це сприяє й розвитку стійкості уваги. Змушуйте себе зосереджувати навіть тоді, коли цього робити не хочеться. Частіше додержуйтеся принципу «треба», а не «хочу». Починайте роботу з важкого і нецікавого, намагайтеся виконувати ті справи, які хочеться відкласти на потім. Чергуйте легкі й важкі справи, цікаві й нецікаві.

5.Частіше вдавайтесь до різних ігор: шахів, головоломок, спортивних ігор. Самі по собі вони не розвивають увагу. Це створює з їх допомогою ваше прагнення.

Чи можна навчитися бути уважним, навчитися мистецтву зосередження?

- Необхідно враховувати, що зосередженість посилюється дією невеликих побічних подразників. Не потрібно прагнути працювати в повній тиші: невеликий звуковий фон (тиха музика, шум за вікном, спів птахів) все-таки необхідні.

- Потрібно орієнтуватися на найбільш сприятливі для розумової роботи періоди протягом дня. Згідно з численними експериментам пік нашої активності приходяться на 11, 16 і 19 години. У ці періоди легше досягти максимальної концентрації уваги.

Здатність до тривалої концентрації уваги можна тренувати

- Спробуйте дивитися на кінчик свого пальця з повною концентрацією на ньому впродовж 3 - 4 хвилин.. Це далеко не так просто, як здається, але потрібно виконувати вправу щодня.

- Вправа "споглядання зеленої точки". Вправа полягає в наступному: із старого журналу вирізується сторінка, в центрі її ставиться зелена крапка діаметром 1 - 2 мм. Краще перед сном впродовж місяця потрібно дивитися на зелену крапку хвилин 5-10. Головне завдання - боротьба зі сторонніми думками. Дивитися краще, сидячи за столом. По закінченні 10 хв. закрити очі і відразу лягти спати. Намагатися, щоб сторінка з зеленою крапкою була останнім зоровим враженням дня.

Тренування стійкості уваги

Корисно читати свідомо нецікаву книгу, ставлячи при цьому перед собою спеціальну задачу знайти в ній щось цікаве. Тому умови тривалої стійкості уваги - ті ж, що і для забезпечення її концентрації. Головне - активність виконуваної роботи.

Обсяг уваги можна тренувати

• Кинути погляд на який-небудь предмет (будинок, особа, інтер'єр), а потім спробувати відтворити це в уяві з максимумом деталей. Порівняти свої уявлення з реальним предметом.

Тренування розподілу уваги.

- Спробуйте одночасно писати різними руками різні слова, наприклад, лівою рукою - своє ім'я, правою - прізвище. Або: рахувати вголос від 1 до 20. Одночасно писати "20, 19, 18… 1". Потім навпаки: говорити: "20, 19, 18…1", а писати в порядку зростання. Це важче.

- Малювати на папері або описувати однією рукою в повітрі коло, іншою - трикутник. Подібні вправи сприяють збільшенню наших здібностей пристосування до зміни ритму діяльності.

Як розвивати мислення

1.Розвивати мислення – означає насичувати свій розум знанням. Джерелами знань можуть бути найрізноманітнішими: школа, книга, заняття в гуртках і т.д.

2.Розум визначає єдність знань і дій. Знань неможливо набути без зусиль думки, без розумової праці.

3.Став перед собою різні питання. Адже мислення починається з питання. Питанням «Чому?» і «Як?» людство зобов’язане більшістю відкриттів. Тому вчіться ставити питання до кожної події, явища, з яким зустрічаєтеся.

4.Властивість помічати в предметі або явищі кілька найбільш явних ознак – спільна властивість розуму. Це вміння бачити можна тренувати в іграх на кмітливість, у рішенні різного роду логічних завдань, головоломках.

5.Виконуйте різні завдання на порівняння.

6.Мислення і мовлення не розривні. Тому для розвитку мислення можна використовувати і такий прийом: те, що не до кінця розумієте самі, спробуйте викласти іншому.

7.Активно використовуйте письмове мовлення (написання твору, ведення особистого щоденника), тому що письмове мовлення сприяє розвитку мислення.

8.Практикуйте вільний виклад прочитаного друзями і близькими, беріть участь у дискусіях, вирішуйте нестандартні завдання.

Як розвивати уяву

1.Уява розвивається при читанні книг. Особливо цьому сприяє опис природи, зовнішності персонажа, тому ці уривки необхідно уважно читати для розвитку відтворюючої уяви.

2.Вважається, що школою відтворюючої уяви є вивчення географічних карт. Уміння подорожувати по карті і представляти у своїй уяві різні місця сприяє розвитку уяви.

3.Розвитку уяви також сприяє технічна творчість, винахідницька діяльність.

4.Для розвитку уяви важливі й життєвий досвід і широке коло знань.

5.Уява розвивається в різних видах діяльності: у процесі творення казок, віршів; малювання, ліплення; при відгадуванні загадок і т. д.