ЩО ТАКЕ «ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ»?

«Торгівля людьми» – це здійснювані з метою експлуатації вербування, перевезення, передача, приховування або одержання людей шляхом загрози силою або її застосування або інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою або уразливістю положення, або шляхом підкупу, у вигляді платежів або вигод, для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу.

З яких груп елементів складається поняття «торгівля людьми»?

Поняття «торгівля людьми» складається з трьох основних груп елементів:

а) дії – вербування, перевезення, приховування, передача та одержання людей;

в) способи впливу – погроза силою або її застосування, інші форми примусу, викрадення, обман, шахрайство, зловживання владою чи уразливим станом, підкуп особи, яка контролює іншу особу;

с) ціль – експлуатація. Отже, є підстави визнавати наявність факту торгівлі людьми, якщо стосовно людини мала місце комбінація будь-якої з дій (а), будь-якого із способів впливу (в) і цілі експлуатації (с).

Торгівля дітьми – вербування, перевезення, передача, приховування або одержання людини, якій не виповнилося 18 років, з метою експлуатації або наживи.

ВЕРБУВАННЯ

Що в даному випадку слід розуміти під вербуванням?

В контексті торгівлі людьми під вербуванням слід розуміти втягнення особи в експлуатацію у будь-який спосіб та під будь-яким приводом.

У який спосіб може здійснюватись вербування?

Вербування може здійснюватися різними шляхами:

• через оголошення про працевлаштування або навчання за кордоном в ЗМІ чи Інтернеті;

• через туристичні, шлюбні, модельні агенції, фірми з працевлаштування за кордоном;

• через запрошення по програмі AU PAIR;

• через листування («наречена по пошті»);

• через спеціалізовані сайти;

• через фізичних осіб-вербувальників;

• через близьке оточення (друзів, родичів, знайомих,сусідів).

Вербування може здійснюватися як шляхом повного чи часткового обману майбутньої жертви, так і у насильницький спосіб. Вербування вважається закінченим з моменту здійснення злочинних дій стосовно людини незалежно від того, чи досягнуто злочинцями передбачуваного результату.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЛЮДИНИ

Що слід розуміти під експлуатацією людини?

Під експлуатацією людини слід розуміти всі форми сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, примусову працю або примусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан, залучення в боргову кабалу, вилучення органів, проведення дослідів над людиною без її згоди, усиновлення (удочеріння) з метою наживи, примусову вагітність, втягнення у злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах тощо.

ПРИМУСОВА ПРАЦЯ

Що таке примусова праця?

Примусова праця – усяка робота або служба, що вимагається від будь-якої особи під загрозою якогось покарання, для котрої ця особа не запропонувала добровільно своїх послуг. /ст. 2.1. Конвенції МОП № 29 про примусову працю/

Які основні ознаки свідчать, що людина працювала під примусом?

• відсутність згоди на роботу (її недобровільний характер);

• фізичне утримання на місці виробничої діяльності, обмеження свободи пересування;

• психологічне примушення;

• робота без оплати (наприклад, задля погашення боргу) або за дуже низьку платню;

• робота в умовах, несумісних з поняттям гідної праці;

• обман відносно виду і умов праці;

• утримання посвідчень особи або інших документів;

• загроза покарання (засоби утримання в ситуації примусової праці);

• фактичне насильство або явна загроза:

фізичного насильства стосовно особи або її сім’ї, близьких;

сексуального насильства;

ув’язнення або іншого фізичного обмеження свободи дій;

грошових штрафів;

видачі органам влади (поліції, міграційній службі тощо) і депортації;

звільнення з нинішньої роботи;

недопущення до майбутньої роботи;

виключення з суспільного життя;

позбавлення прав і привілеїв;

позбавлення їжі, житла і інших засобів для існування;

переведення на роботу з гіршими умовами;

втрати соціального статусу.

ГРУПИ РИЗИКУ

Що таке група ризику у сфері торгівлі людьми?

Група ризику у сфері торгівлі людьми – це група, що об’єднує особливо вразливих людей, щодо яких існує висока ймовірність, що вони можуть стати об’єктами торгівлі людьми.

Хто, насамперед, належить до групи ризику потрапляння у ситуацію торгівлі людьми?

До зазначеної групи ризику належать:

• діти, зокрема діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей, безпритульні та бездоглядні діти, діти з особливими потребами;

• безробітні особи працездатного віку;

• особи з сільської місцевості;

• особи з низьким рівнем доходів;

• особи з низьким рівнем освіти;

• особи, які працюють за кордоном, насамперед нелегально;

• особи, які нелегально виїжджають за кордон або нелегально в’їхали чи перебувають на території України;

• особи, які користуються послугами зі знайомств, в тому числі за кордоном, посередництва в укладенні шлюбів та створенні сім’ї;

• особи, які займаються модельною діяльністю;

• особи, які працюють у сфері розваг;

• особи, які займаються проституцією;

• особи, які раніше постраждали від торгівлі людьми.

Це можуть бути чоловiки, жiнки, лiтнi люди i дiти обох статей.

       Офіційний (правовий) статус потерпілої від злочину людина може отримати тільки через правоохоронні органи після порушення кримінальної справи. Але це право, а не обов’язок людини і в жодному разі не позбавляє її права на необхідну допомогу!