Website Tutorial

НМТ 2024

screenshot 1-1

1. Наказ МОН України №1543 від 21.12.2-23р "Про затвердження Порядку проведення національного мультипредметного тесту"

2. Витяг з наказу:

учаснику НМТ заборонено:

1) приносити до ТЕЦ небезпечні предмети або речовини, що становлять загрозу для життя та здоров'я людини;

2) протягом часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи:

  • порушувати правила виконання сертифікаційної роботи, розміщені для ознайомлення в програмному засобі, з використанням якого проводиться НМТ;
  • заважати іншим учасникам НМТ;
  • спілкуватися в будь-якій формі з іншими учасниками НМТ під час виконання сертифікаційної роботи;
  • мати при собі або на своєму робочому місці засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою НМТ (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких учасник НМТ повинен повідомити працівників ТЕЦ до початку виконання роботи);
  • користуватися ресурсами мережі Інтернет, що не передбачені процедурою НМТ.