Матеріально-технічне забезпечення закладу

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Назва показника

Усього

1

Загальна площа всіх приміщень (кв.м)

5988

2

з них здано в оренду (кв.м)

210

3

Крім того, площа орендованих приміщень (кв.м)

-

4

Кількість класних кімнат(включи навчальні кабінети і лабораторії)

47

5

Їх площа (кв.м)

2350

Кількість навчальних кабінетів

6

Математики

3

7

Фізики

2

8

Хімії

1

9

Географії

1

10

Біології

1

11

Української мови і літератури

3

12

Інших мов і літератур національних меншин

2

13

Іноземної мови

5

14

Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням

-

15

Основ інформатики й обчислювальної техніки

1

16

У них:

встановлено комп'ютерних класів

1

17

обладнано робочих місць з комп'ютером

10

18

Кількість комп'ютерів у закладі, усього

32

19

З них:

підключено до Інтернету

28

20

не працюють

4

21

термін придбання становить понад 5 років

24

22

використовуються в управлінсько-господарській діяльності

7

23

у тому числі для ведення бібліотечного фонду

1

24

Крім того, кількість   портативних комп'ютерів, ноутбуків, нетбуків

7

25

Кількість комп'ютерних програмних засобів навчання, які використовуються у навчальному процесі

18

26

Кількість майстерень

4

27

Фізкультурна зала

1

28

Опалення (1 - центральне або власна котельня, 2 - пічне)

1

29

Водогін

1

30

у тому числі з гарячою водою

1

31

Каналізація

1

32

Їдальня або буфет з гарячим харчуванням

1

33

Число посадкових місць у їдальні або буфеті

240

34

Кількість поверхів в основній будівлі закладу

4

35

До якого поверху є безперешкодний доступ дітей-інвалідів

1

36

Кількість окремих будівель (уключаючи майстерні та пришкільний інтернат), де навчаються учні

1

Бібліотечний фонд

37

Кількість книг, брошур, журналів (примірників)

40742

38

у тому числі підручників, усього

22904

39

з них для: 1-4 класів

6002

40

                           5-9 класів

13103

41

                         10-11 класів

3799

 


Наша Школа