Звіт директора Рівненської ЗОШ №13 Бєліка М. М. за 2018-2019 н.р.

 13

Звіт директора
Рівненської ЗОШ №13 І-ІІІ ступенів

Бєліка Михайла Миколайовича
за 2018-2019 н.р.

    

Пріоритетними напрямками роботи школи були:

-          національно-патріотичне виховання дітей;

-          компетентнісно зорієнтований підхід до здобувачів освіти в освітньому процесі;

-          робота з обдарованими, їх самореалізація в освітньому процесі;

-          громадянське виховання здобувачів освіти;

-          організація і стимулювання учнівського самоврядування;

-          активне впровадження в освітній процес компетентнісно зорієнтованих технологій, розвитку особистості в умовах НУШ;

-          економічне навчання і виховання школярів;

-          допрофесійна підготовка;

-          забезпечення у старших класах профільності навчання.

Упроваджувалася концепція розвитку закладу, в основу якої покладено системно–суб’єктний підхід до процесу становлення і розвитку життєво активної, гуманістично-спрямованої особистості, яка в своїй діяльності керується культурно-національними та загальнолюдськими цінностями.

У 2018-2019н.р. педколектив продовжив роботу над науково-методичною проблемною темою закладу «Використання компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості в контексті нової української школи».

З метою забезпечення акмеологічного супроводу здобувачів освіти працювали  психолог, соціальний педагог, логопед, медсестра, робота на уроках організовувалася так, щоб сприяти становленню творчої особистості, гармонізації і гуманізації стосунків між здобувачами освіти і педагогами, закладом і родиною.

Для розвитку здібностей обдарованих дітей, реалізації особистісно зорієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів працювали класи з поглибленим вивченням французької мови (8-Б кл.), англійської мови (9-А кл.), української мови (8-А кл.), історії (8-В кл.), математики (8-А кл.), профільні класи: іноземної філології (10-А, 11-А кл.), математичного (10-Б кл.) та історичного профілів (11-Б кл.),  виділялися додаткові години на вивчення  спецкурсів, курсів за вибором, факультативних курсів, на організацію і проведення індивідуальних занять з обдарованими дітьми, функціонували гуртки, спортивні секції.

Години варіативної частини навчального плану використовувалися для внутрішньої диференціації, в 10-11-их класах - на вивчення спецкурсів та курсів за вибором. Вивчався курс «Християнської етики» у 7-Б, 7-В кл.

Всі курси за вибором, факультативні і додаткові заняття пов’язувалися у системі діяльності закладу з роботою профільних та класів з поглибленим вивченням предметів, сприяли поглибленню, розвитку і вдосконаленню виявлених здібностей і нахилів здобувачів освіти. Перші класи працювали за новим Державним стандартом початкової школи в контексті нової української школи.

З метою розвитку творчих здібностей дітей, створення умов для їх самореалізації у школі працював ансамбль естрадного співу “Журавка”, екологічний гурток, гурток спортивно-бального танцю «Алєкса Спорт Данс», драматичний гурток, психологічний експрес «Бесіди про важливе», «Школа безпеки».

Таким чином, залежно від здібностей, нахилів і пізнавальних можливостей здобувача освіти функціонувала його індивідуальна освітня траєкторія, а саме: збільшилася питома вага індивідуальних форм роботи з дітьми у поєднанні з груповими і колективними. Вчителі ведуть творчий пошук, поряд із традиційними широко використовують інноваційні методики та технології, дослідно-експериментальні та творчі види діяльності, гуманістичну педагогіку, створюють психологічний комфорт для творчої самореалізації і досягнення позитивного результату. Під час особистісно-діалогічної взаємодії педагогів та здобувачів освіти процес оволодіння знаннями забезпечувався в атмосфері інтелектуальних, моральних і естетичних переживань, зіткнення поглядів, думок, позицій, наукових підходів, шляхів пошуку істини, проектування різних можливих варіантів виконання пізнавальних завдань, спільної творчості всіх учасників освітнього процесу. Широко впроваджуються компетентнісно зорієнтовані технології навчання.

Підтвердженням цього є уроки української мови та літератури Трачук Т.С., Гоч В.Ф., Юшкевич С.А., Томашевської О.А., іноземної мови – Ужинської Т.П., Троян Л.О., Левчик О.М., Бронської А.О., біології - Сень Л.П., географії – Вітрук Г.В., математики – Тхорук Л.Л., Невірковець Л.Ф.,  початкових класів – Дорош О.Ю., Савич Л.М., Бардаш Т.Л., Новосад Н.В., Алфьорової А.З., Старжинської Ж.М., Добродій С.А.

У 2018-2019н.р. заклад почав працювати за новим Державним стандартом початкової школи та Концепцією «Нова українська школа». Відповідно було створено умови для організації навчання першокласників,  а саме:

-          створено мобільні робочі місця, які легко трансформуються для групової роботи;

-          змінено дизайн освітнього простору школи з метою розвитку дітей та мотивації їх до навчання;

-          оновлено навчальне обладнання, забезпечено першокласників новими меблями;

-          придбано мультимедійні засоби навчання, підключено класи до Інтернету;

-          виготовлено стенди, закуплено настільні ігри та інвентар для рухливих ігор, виготовлено стенди для постійно діючої виставки творчих дитячих робіт;

-          створено куточки живої природи, осередки відпочинку та для гри;

-          створено дитячі класні бібліотеки.

-          всі учителі, які навчали дітей перших класів у 2018-2019 н.р. пройшли курси на EdEra.

Одним з пріоритетних напрямків роботи педколективу школи у 2018-2019н.р. була робота з обдарованими дітьми. З метою підготовки здобувачів освіти до олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН виділялися вчителям години шкільного компонента.

  Згідно з Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, у школі було проведено у жовтні 2018 року І етап олімпіад.

Аналіз результатів олімпіад і конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН показав, що переможцями стали здобувачі освіти, які навчаються у класах з поглибленим вивченням предметів та профільних. 28 стали переможцями      ІІ етапу, шість – ІІІ етапу та двоє учасниками – ІV етапу олімпіад з базових дисциплін.

Призерами ІІ етапу олімпіад стали по четверо з французької мови, української мови та літератури, трудового навчання, два – з історії, по п’ять – з математики, по два з біології, хімії, англійської мови по одному з інформаційних технологій. Зросла кількість переможців олімпіади з української мови та літератури, з  двох до чотирьох, математики з чотирьох до п’яти. Зросла кількість переможців в олімпіадах ІІІ етапу з трьох до шести. У трьох олімпіадах перемогла – Безчинська Маргарита, учениця 11-А класу, Кривицька Карина, учениця 9-А класу, Ковбасюк Катерина, учениця 10-Б класу, Якимчук Тетяна, учениця 8-Б класу. Кількість переможців зросла з 24 до 28. Результативність участі в олімпіадах підвищилась у цьому навчальному році.

  Порівняно з минулим навчальним роком зросла кількість переможців з шести до дев’яти  І етапу конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН. Наші вихованці відзначилися з української мови та літератури – п’ять  перемог в   І та ІІ етапах, по дві з французької мови, правознавства. У цьому  навчальному році здобули дві перемоги в ІІІ етапі МАН,  Безчинська Маргарита посіла І місце в секції «Французька мова», а Сакур Вікторія ІІІ місце в секції «Українська література». Роботи дітей були оцінені високими балами за актуальність, новизну теми, логічність викладу матеріалу, якість оформлення, а під час захисту їх відзначено за вміння чітко, коротко й логічно викласти зміст досліджуваної теми, обґрунтувати її наукове та практичне значення, вести дискусію в межах обраної теми. Варто зазначити, що Безчинська Маргарита на контрольних випробуваннях з французької мови набрала найбільшу кількість балів в Україні.

 Велику послідовну цілеспрямовану роботу з розвитку обдарованих дітей проводять Бєлік М.М., Селінова Є.М., Калаур Р.І., Євдокименко Л.М., Лещик С.В., Юшкевич С.А., Ужинська Т.П., Полюхович Л.П., Гордєєв В.П., Бронська А.О., Левчик О.М., Сень Л.П., Росінська Г.П., Овчар О.О., Хлищ Т.В., Процик І.Я., Кулаковська Т.М, Томашевська О.А, Мамчур І.П., Вельгун Л.В., Тхорук Л.Л., Невірковець Л.Ф., Бойко І.Г., Абрамович А.М., Шайнюк О.М.       Підвищився, порівняно з минулим навчальним роком, рівень підготовки школярів до участі у конкурсах, Інтернет-олімпіадах, змаганнях. Зросла результативність в обласному турнірі ІІІ місце юних істориків (учитель  Вельгун Л.В.).

Здобули наші вихованці перемоги у різноманітних конкурсах, змаганнях.

Високими є досягнення здобувачів освіти у ІІ етапі Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка – троє переможців, (учителі Томашевська О.А., Полюхович Л.П.),
І місце у конкурсі драмколективів (учитель Вишневський А.М.), у міському етапі конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої!» - чотири перемоги (учителі Гоч В.Ф., Мамчур І.П.). Вагомими є досягнення учениці 11-А класу Безчинської Маргарити - три перемоги в ІІ етапі олімпіад, три перемоги в МАН з французької мови, учениці 9-А класу Кривицької Карини - дві перемоги в ІІ етапі олімпіад, одна в ІІІ етапі та перемоги у І та ІІ етапах МАН з французької мови. У конкурсі «Юна зірка» посіла І місце в області учениця Іванюк Богдана, 10-Б кл. (учитель Юдіна О.В.).

Збільшилася кількість перемог у екологічних конкурсах. Значні здобутки у конкурсах «Кенгуру», «Золотий колосок», «Бобер», «Юна майстриня», «Юна вишивальниця», у Всеукраїнській олімпіаді «Олімпус» з французької мови та англійської мови, у міських конкурсах малюнків та плакатів.  Є призер з математики в олімпіаді «Крок» - Фурманець Дмитро, 5-А клас. Є призери (І і ІІІ місця) у міському конкурсі есе з французької мови в рамках року французької мови в Україні.

Значні перемоги здобули наші вихованці в конкурсах малюнків (учитель Здажинська О.Б.). Зросла порівняно з минулим роком результативність участі у спортивних змаганнях. Це - ІІІ місце з волейболу (хлопці), ІІІ місце з легкої атлетики-кросу (учитель Присяжнюк Т.Ю.). та ІІ місце «Шкіряний м’яч», 2006р.н. (учитель Паламарчук О.В.).

З метою підвищення інтересу школярів до вивчення Біблії, виховання духовно багатої, національно свідомої особистості, інформування педагогічної громадськості, батьків про предмети духовно-морального спрямування народу відбувся міський етап Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії». Учасники олімпіади показали глибокі знання, продемонстрували власну громадянську позицію. Переможцем стала Бахметьєва Поліна, 7-В клас – ІІІ місце (учитель Мамчур І.П.). Маємо значні здобутки у міському турнірі з шахів - ІІІ місце (учитель Тарасюк І.М.).

Порівняльний аналіз результативності роботи вчителів з розвитку обдарованості за останні роки свідчить, що значна частина вчителів цю роботу вважає пріоритетною.

Проте, ще залишаються недоліки і невирішені проблеми.

Погіршили свої результати з підготовки слухачів МАН до конкурсу вчителі хімії, астрономії, психології, інформатики, математики.

Зменшилася кількість учасників І етапу олімпіад, беруть участь по два-три учні з паралелі класів. Це не сприяє створенню атмосфери змагання, пошуку і потребує від учителів ефективніше формувати систему виявлення та підтримки здібної та обдарованої молоді з різних навчальних предметів.

Було враховано проблему активізації роботи з організації науково-дослідницької роботи учнів 8-9 класів, проведено конференцію «Дослідник», залучено дітей до участі у гуртках Рівненської МАН, виділено індивідуальні роботи для  роботи з обдарованими учнями, школярі були  учасниками міської конференції «У світ відкриттів – через МАН». Як результат – учениця 9-А класу Кривицька Карина посіла призове місце у І та ІІ етапах МАН, учень 9-В класу Савуляк Максим став переможцем (І місце) у І етапі МАН в секції «Журналістика». Потребує більшої уваги підготовка до Всеукраїнської Спартакіади серед допризовної молоді «Заграва», адже команда школи посіла      15 місце (учитель Венгерський В.Л).

Адміністрація школи, методична рада працюють над формуванням нового педагогічного мислення педагогів, над розумінням переосмислення самоцінності знань, формування компетентностей, методики проведення уроку, розуміння вчителями зростання ролі вміння здобувачів освіти здобувати інформацію з різних джерел, переробляти й застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення. Тому, на уроках більше стало помітним зменшення подання готової інформації, зміна співвідношення між структурними елементами змісту уроку на користь засвоєння дітьми способів пізнання, набуття особистого досвіду творчої діяльності, практичного застосування знань.

Учителі початкової школи реалізують технології особистісно зорієнтованого навчання в умовах НУШ, пройшли навчання на Ed.era; іноземних мов працюють за зарубіжними підручниками з використанням проектної методики та драматико-педагогічного методу, Троян Л.О., Бронська А.О., Левчик О.М. – за підручниками видавництва «Лонгман», Ужинська Т.П.,  Овчар О.О., Селінова Є.М. використовують французькі комунікативні методики «Дельф», учителі української мови та літератури Полюхович Л.П., Трачук Т.С., Томашевська О.А., Юшкевич С.А. - інтерактивні методи. Працюють за науково-педагогічним проектом «Росток» Дорош О.Ю., за проектом «Інтелект України» - Воронко М.В.,  Алфьорова А.З., Джус О.В.,   Добродій С.А., за кейс-технологією – учитель початкових класів Бардаш Т.Л., використовує біоадекватні технології Прокопенко Т.А.

Порівняно з минулим навчальним роком ширше використовуються ІКТ в закладі.

У школі створено сприятливі умови для підвищення професійного рівня педагогів та формування педагогічного колективу, який може вирішувати проблеми сучасної школи. Високий професійний рівень педколективу та постійне стимулювання до підвищення кваліфікації вчителів є результатом ефективної методичної роботи у школі, яка побудована на діагностичній основі і має глибокий зміст та дієвий характер.

            Продовжено участь педагогів школи у дослідно-експериментальній роботі регіонального рівня «Комплексне дослідження системи виховання в українській школі з урахуванням розвитку європейського освітнього простору», «Компетентнісно зорієнтовані технології розвитку особистості у контексті нової української школи», продовжено участь у дослідно-експериментальній роботі з впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес, участь у проектах «Росток», «Інтелект України».

            Учителі іноземної мови продовжили участь у спільному проекті з РДГУ «Майстерність учителя нового покоління» у рамках проекту МОН України та Британської Ради. Учителі української мови та літератури Трачук Т.С., Юшкевич С.А. взяли участь у педагогічному профтесті, склали його на «відмінно» і посіли І рейтингове місце.

            Характерною ознакою сучасної методичної роботи в освітньому закладі є видавнича діяльність педагогів. З метою виявлення та підтримки творчих педагогічних ідей та знахідок, сприяння професійній самореалізації освітян шляхом широкого ознайомлення педагогічної громадськості з їх творчим доробком взяли участь у міському етапі  конкурсу-ярмарку педагогічної творчості. Загалом на ярмарку було подано п’ять розробок, учителями Здажинською О.Б., Мамчур І.П., Шайнюк О.М., Сень Л.П. Призове місце виборола лише Здажинська О.Б. у номінації «Образотворче мистецтво».

У порівнянні з минулими роками знизилась результативність участі педагогів у ярмарці. Покращилася співпраця з вищими навчальними закладами, зокрема з університетом «Україна», РДГУ, науковці брали участь у роботі шкільних методичних об’єднань, практикувалися виїзні засідання шкільних методичних об’єднань на базі обласної наукової бібліотеки, наукового комплексу з французької мови РДГУ та французького Альянсу. Значна увага приділялася ознайомленню педагогів з новими документами МОН України.

З метою надання адресної методичної допомоги проводилися індивідуальні методичні консультації та інформаційно-методичні наради, забезпечено курсову підготовку згідно з планом. Серед методоб’єднань найактивніше працювало шкільне методичне об’єднання вчителів іноземних мов (голова ШМО Левчик О.М.), історико-правового циклу  (голова ШМО Мамчур І.П.), математичного циклу (голова Невірковець Л.Ф.), початкових класів (голова ШМО Бардаш Т.Л.).   

Покращилася робота методичних об’єднань вчителів природничого циклу предметів
з розвитку обдарованості учнів. Зросла кількість переможців олімпіад, конкурсів з біології, хімії.

Учителі, які атестувалися, дали показові уроки для вчителів міста та школи.

Значна увага приділялася організації самоосвітньої роботи педагогічних працівників. Активізувалася їх участь у семінарах-тренінгах, проектах, конкурсах, конференціях. Так, учителі біології Сень Л.П., Росінська Г.П. були учасниками тренінгу «Компетентнісно зорієнтовані завдання на основі практичного мислення у навчанні біології за участю Шаламова Р.В., кандидата біологічних наук, автора підручників та посібників з біології, Малиновська В.С., Старжинська Ж.М. - учасниками ХІІІ Всеукраїнських читань з гуманітарної педагогіки, Старжинська Ж.М. - учасником конференції «Сучасні освітні тенденції STEM та STEAM та учнівські проекти в рамках Всеукраїнського проекту «Урок» та вебінару  STEM у Новій українській школі», Калаур Р.І. організувала участь школи в Інноваційному проекті Всеукраїнського рівня «Формування та оцінювання громадянських компетентностей в освітньому процесі на рівні базової середньої освіти» в рамках Міжнародної програми «Демократична школа», Шайнюк О.М. навчається за проектом «WOW Teachers». Новосад Н.В. пройшла онлайн-курси «Права людини в освітньому просторі», взяла участь в онлайн-конференціях «Фішки інтегрованого навчання: українська мова (1-2 кл.) НУШ», «Коли цікаво вчитись і вчити», «Математика у НУШ: як поєднати традицію
з новими стратегіями компетентнісного навчання», «НУШ – це просто гра чи серйозне навчання», «Розвиток креативного мислення», «Кейси інтегрованого навчання».

Значна увага методичною радою приділялася поширенню педагогічного досвіду Савич Л.М., Старжинської Ж.М., учителів початкових класів, Сень Л.П., учителя біології, та вивченню досвіду Томашевської О.А., учителя української мови та літератури, Троян Л.О., учителя англійської мови, Дорош О.Ю., учителя початкових класів.

На базі закладу проведено засідання міського методичного об’єднання вихователів ГПД, обласний конкурс «Учитель року» в номінаціях «Французька мова», «Географія», «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни».

Порівняно з минулим навчальним роком підвищився рівень інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу. Здійснено передплату  на періодичні видання для кожного методичного об’єднання, придбано комп’ютерну техніку.

З метою зміцнення і розвитку міжнародних стосунків, розширення освітньої і культурної співпраці, формування міжнародної приязні, що спирається насамперед на пізнанні і розумінні спільних і відмінних рис було організовано Міжнародну співпраці нашого закладу освіти з Товариством Інтеркультурної  Співпраці «Гілка Оливи» м. Пьотркув Трибунальський (Польща).

Методична робота в школі виконала свою стимулюючу роль. За результатами атестації троє учителів підвищили кваліфікаційні категорії, 10 – їх підтвердили, присвоєно педагогічні звання «учитель-методист» – одному, «старший учитель» - чотирьом педагогам.

Проте, у методичній роботі є ще проблеми і недоліки. Потребує активізації робота шкільних методичних об’єднань учителів спортивно-оздоровчого циклу предметів. Недостатню активність виявляють педагоги в участі у Всеукраїнських конкурсах. Не виявили бажання учителі основ здоров’я, фізичної культури взяти участь у конкурсі-ярмарці педагогічної творчості. Потребує більшої уваги підготовка до сертифікації педагогів. 

Виховна робота у школі забезпечувала відповідність змісту виховання соціальним вимогам та актуальним завданням виховання. Вся позакласна робота спрямовувалась на формування життєвої і соціальної компетентності школярів, їх громадянське виховання, на реалізацію «Програми національного виховання молоді Рівненщини на 2008-2020 роки» та Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

  Адміністрація закладу приділяла увагу аналізу між проведеною роботою та зміною у рівні вихованості здобувачів освіти, формуванню ціннісних ставлень і орієнтацій особистості . Цьому сприяли анкетування батьків, класних керівників, моніторинг рівня вихованості дітей, аналіз учнівських творів на морально-етичні, правові теми, аналіз участі у  гуртковій роботі та зайнятості у позаурочний час, ведення карток психологічно-педагогічних спостережень. Результати узагальнювалися і обговорювалися на педрадах, батьківських зборах, нараді при директору, батьківсько-учительсько-учнівській конференції.

  Удосконалення професійної компетентності з питань виховання, збагачення знань педагогів з теорії методики національного виховання, комунікативна культура вчителів, їх обізнаність з рівнем вихованості дітей забезпечувалася шляхом самоосвіти, семінарів класних керівників. Формування національної свідомості школярів здійснювалося у процесі вивчення основ наук, проведення позаурочних виховних заходів, роботи з батьками, з  психологом школи. Уроки починалися зі звучання Державного гімну. Школярі взяли участь у огляді-конкурсі «Червона калина», конкурсі «Заграва». Проведено благодійні акції для воїнів АТО.

Упроваджувалися технології формування ціннісного ставлення особистості до історичних, культурних, духовних надбань рідного народу, до себе, родини, людей. Реалізовано мистецькі проекти з участю культурних та громадських діячів Рівненщини – Лідії Рибенко, Петра Величка, Степана Бабія, Євгена Шморгуна,  ветеранів Великої Вітчизняної війни, воїнів-афганців, ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, а також шкільні проекти спільно з  батьківською громадськістю.

Педколектив організовує освітній процес на засадах народної педагогіки. Продовжується співпраця з навчальними закладами України.

Порівняно з минулим навчальним роком активізувалась робота органів учнівського самоврядування у класних колективах.

Проведено традиційні виховні заходи: День ЦЗ, військово-спортивне свято, «Осінній вернісаж», конкурс «Лицарський турнір», загальношкільне свято «Червона калина», фестиваль «Різдвяна зірка».

  Значна робота проводилася щодо зміцнення фізичного та психологічного здоров’я дітей .

  Ведеться облік дітей схильних до правопорушень, готувалися подання у ССД, працювала рада профілактики. Діти соціально незахищених категорій залучаються до концертів, акцій.

  Здобувачі освіти брали участь у двомісячнику «Співучасть у долі дитини», благодійних акціях «Турбота»,  «Святий Миколай – у кожну хату», до дня інваліда, «Милосердя», «Пасхальний кошик», «Великодні передзвони», Всеукраїнській акції «Від серця до серця», співпрацювали зі спілкою воїнів-афганців, обласною філармонією, ПДМ, МПК «Текстильник», товариством Червоного Хреста, громадськими організаціями. Підвищилася результативність участі здобувачів освіти у конкурсах.

  З метою зміцнення психологічного здоров’я школярів працювали психолог закладу Шевчук О.С., соціальний педагог Чмелюк Т.В., які допомагали педколективу реалізувати основні завдання удосконалення освітнього процесу, сприяли гуманізації стосунків педагогів і батьків з дітьми.

  Вони проводили психодіагностичну, профілактичну, консультаційну та корекційно-розвивальну роботу, години психолога. Проведено психолого-педагогічні консиліуми у 1-их, 4-их, 5-их, 9-их класах.

 Отже, виховна робота  носила системний характер і забезпечувала виховання молодого покоління, здатного задовольняти вимоги сучасного суспільства.

Навчальним закладом покращено матеріально-технічну базу школи.

У навчальних кабінетах замінено меблі: дві маркерні дошки, три тумбочки з умивальниками, придбано стільці в актову залу на суму 33591 грн. Встановлено жалюзі на вікнах – 4100 грн. Придбано три телевізори, ноутбук, системний блок, кондиціонер, м’ячі в спортивну залу на загальну суму 46512 грн.

Проведено ремонт та відновлення системи водопостачання холодної та гарячої води в п’яти кабінетах, ремонт зовнішнього освітлення, ремонт з заміною автоматичних вимикачів в електрощитовій шкільної їдальні, замінено світильники на світлодіодні в кабінетах № 26, 32, розширено гардероб – 44371 грн.

Також у школі встановлено відеоспостереження  в гардеробі, проведено Інтернет у кабінетах початкових класів та третього і четвертого поверхів.

За Муніципальною програмою Сталого розвитку при співфінансуванні встановлено 15 металопластикових вікон. Внесок школи – 43837 грн.

Проте, ще в роботі закладу, педколективу є недоліки і невирішені проблеми.

Проблемою, як і в минулому навчальному році, залишається недостатнє інформаційно-методичне забезпечення вчителів, які працюють у профільних класах.

Частина педагогів не завжди знає реальні можливості дітей, не прогнозують зону найближчого розвитку особистості, недостатньо використовують інноваційні особистісно зорієнтовані технології освітнього процесу.

  Вимагає постійної уваги відвідування здобувачами освіти закладу та профілактика злочинів і правопорушень.

  Потребує особливої  уваги проблема корекції поведінки окремих здобувачів освіти та попередження булінгу.

  Стратегічним завданням є забезпечення належних умов навчання першокласників та другокласників за новим Державним стандартом та п’ятикласників. Тут робота для психологів. Необхідно забезпечити діяльність психологічної служби на рівні педколективу.

  Особливу увагу варто звернути на забезпечення практичної спрямованості навчання, формування компетентностей здобувачів освіти.

Однією з найголовніших проблем є рівень навчальних досягнень школярів.

На низькому рівні сформовані орфографічні та каліграфічні навички окремих учнів початкових класів. Діти не вміють пояснити значення слів через недостатню увагу вчителів початкових класів тлумаченню слів, роботі з тлумачним словником. Виявляють труднощі молодші школярі у написанні творчої роботи, у значної частини дітей не сформовані знання про особливості змісту твору-міркування. Не всі вміють чітко визначати суттєві ознаки та поняття з природознавства. Потребує  з увагу вивчення геометричного матеріалу, розв’язування сюжетних задач з логічним навантаженням.

  Якщо проаналізувати перехід початкової школи на новий зміст і структуру навчання, то необхідно посилити орієнтацію початкового мовного курсу на мовленнєвий розвиток учнів, на вироблення умінь читати й розуміти текст, застосувати набуті знання і вміння в ситуаціях, наближених до життєвого досвіду дитини, вмінь встановлювати послідовність подій, правильно й аргументовано висловлювати свої думки у письмовій формі.

  Аналіз результатів навчальних досягнень учнів школи ІІ ступеня і ІІІ ступеня на кінець навчального року показав, що рівень знань підвищується. З 665 учнів – 12% виявили високий рівень.

  З 621 учня початкових класів 228 – мають високий і достатній рівень навчальних досягнень, у 5-11 класах з 665 учнів – 388. З  90 дев’ятикласників четверо  отримали свідоцтво з відзнакою.

У початкових класах чотири учні з 621 навчається на початковому рівні, у 5-11 –  з 665  –  47.

  З метою визначення відповідності освітнього рівня учнів 4 класів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та готовності школярів до навчання в основній школі проводилася державна підсумкова атестація з української мови та математики.

  Її результати такі:

   76% учнів виявили достатній та високий рівень навчальних досягнень з української мови,  72% – з математики.

  Ці результати свідчать, що у початковій школі вони значно покращилися. Посилено практичну спрямованість навчання, звертається увага на залучення особистого досвіду школярів, на оволодіння уміннями застосовувати знання в нових ситуаціях. Учителі забезпечують компетентнісний підхід, формують ключові предметні та міжпредметні компетентності.

  У 4-их класах діти виявили ґрунтовні знання та вміння розв’язувати задачі, сформовані елементарні математичні уявлення і логічні структури мислення, необхідні для забезпечення наступності у вивченні математики в середній загальноосвітній школі та для формування життєвих компетентностей молодших школярів.

  ДПА з української мови засвідчила, що учні 4-их класів навчилися висловлювати міркування, власну думку за допомогою різних мовних засобів, виявили вміння практично застосовувати мовні знання з лексики і граматики.

  Школу закінчили з високим рівнем 140 здобувачів освіти, у минулому році – 136.

  Нагороджено Золотою медаллю  – 6, Срібною – 2, шестеро випускників нагороджено Похвальними грамотами «За особливі успіхи у вивченні навчальних предметів».

    Жоден одинадцятикласник не закінчив школу з початковим рівнем знань. Двоє здобувачів освіти закінчили школу у формі екстернату.

  Над реалізацією даних завдань і працюватиме наш педагогічний колектив. У 2019-2020 навчальному році ми продовжимо працювати в лабораторії освітніх технологій РОІППО з реалізації дослідно-експериментальної роботи за темою «Компетентнісно зорієнтовані технології розвитку особистості в контексті нової української школи».

 

 

 

Завдання педколективу на 2019-2020н.р.

 

1)      Визначити пріоритетні напрямки в роботі педколективу:

-          національно-патріотичне виховання здобувачів освіти;

-          особистісно зорієнтований підхід до дітей у процесі навчання і виховання, робота з обдарованими дітьми, їх самореалізація у процесі навчання і виховання;

-          розвиток учнівського самоврядування;

-          використання компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості в контексті нової української школи;

-          економічне навчання і виховання здобувачів освіти;

-          допрофесійна підготовка, забезпечення профільності навчання.

Педколектив 2019-2020н.р.

2)      Продовжити роботу педколективу над науково-методичною проблемною темою «Використання компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості в контексті нової української школи».

З 01.09.2019р. Методична рада, педколектив

3)      Працювати над реалізацією концепції розвитку школи, з цією метою:

-          продовжити диференціацію навчання здобувачів освіти через мережу класів з поглибленим вивченням предметів:

української мови;

математики;

англійської мови;

французької мови;

історії;

-          профільних:

української філології;

історичного;

математичного;

-          організувати вивчення спецкурсів з української мови, іноземної мови, математики, історії;

-          ввести факультативні курси за вибором дітей та індивідуальні години для підготовки до олімпіади і МАН, організувати роботу гуртків;

З 01.09.2019р. Дирекція школи

4)      Створити сприятливе освітнє середовище для здобувачів освіти початкової школи у світлі нового Державного стандарту початкової загальної освіти та 5-11-их класів відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти:

-            проводити щоденні ранкові зустрічі у перших класах;

-            створити перший клас за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» та продовжити роботу за цим проектом у 2-Б, 3-Б, 4-Б, 5-Б, 6-Б класах;

-            забезпечити психологічний супровід адаптаційного періоду першокласників;

-            провести методичну акцію «Дай руку початковій школі»;

-            учителям початкових класів дотримуватися  вимог нових нормативних документів, які забезпечують виконання нового Державного стандарту початкової загальної освіти, учителям 5-11-их класів – Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

-            забезпечити українознавче спрямування усіх освітніх галузей;

-            забезпечити вивчення другої іноземної мови з 5 класу за бажанням батьків.

5)      Використовувати на уроках компетентнісно зорієнтовані технології, комп’ютерні програми, інші програмні засоби, можливості Інтернету, формувати ключові компетентності здобувачів освіти, застосовувати методи навчання, засновані на співпраці (ігри, соціальні, дослідницькі проекти, експерименти, групові завдання).

З 01.09.2019р. Вчителі-предметники

6)      Продовжити реалізацію шкільних проектів та проектів спільно з батьківською громадськістю відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

З 01.09.2019р. Педколектив

7)      Значну увагу приділяти формуванню інформаційної культури здобувачів освіти, забезпечувати знаннями і вміннями, необхідними для повноцінного та ефективного використання світового інформаційного простору, використовувати педагогіку партнерства та компетентнісний підхід, плекати українську ідентичність.

Упродовж року. Вчителі-предметники

8)      Працювати над реалізацією Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та Програми національного виховання учнівського молоді Рівненщини на 2008-2020 роки.

З 01.09.2019р. Педколектив

9)      Продовжити участь у дослідно-експериментальній роботі регіонального рівня з теми «Використання компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості в контексті нової української школи». Продовжити дослідно-експериментальну роботу Всеукраїнського рівня з впровадження фінансової грамотності та дослідно-експериментальну роботу регіонального рівня «Комплексне дослідження системи виховання в українській школі з урахуванням розвитку європейського освітнього простору».

З 01.09.2019р. Педколектив

10)  Організовувати участь педколективу у Міжнародній Програмі підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», у Всеукраїнському інноваційному проекті «Формування та оцінювання громадянських компетентностей в освітньому процесі на рівні базової середньої освіти».

з 01.09.2019р. Педколектив

11)  Провести SWOT-аналіз роботи педколективу над реалізацією ІІ етапу науково-методичної проблемної теми школи.

Серпень 2019р. Методична рада

12)  Працювати над підвищенням рівня навчальних досягнень здобувачів освіти, готувати випускників до зовнішнього незалежного оцінювання, формувати випускника школи – особистість, інноватора, патріота.

Упродовж року. Вчителі-предметники

13)  Проводити моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти, учителям при оцінюванні враховувати індивідуальний прогрес і планування індивідуальної освітньої траєкторії кожної дитини.

Упродовж року. Калаур Р.І., учителі закладу

14)  Провести моніторинг здобувачів освіти за виконаними модулями інноваційного проекту Всеукраїнського рівня «Формування та оцінювання громадянських компетентностей в освітньому процесі на рівні базової середньої освіти»

Жовтень 2019р., квітень 2020р. Калаур Р.І.

15)  Проводити години правових знань «Кожна дитина має право».

З 01.09.2019р. Класні керівники

16)  Провести науково-практичну конференцію «Інноваційні методики та технології і їх роль у підвищенні ефективності освітнього процесу».

Листопад 2019р. Методична рада

17)  Учителям школи готуватися до незалежної сертифікації.

З 01.09.2019р. Педколектив

18)                       Пропагувати педагогічний досвід Томашевської О.А., учителя української мови та літератури з теми «Формування на уроках української мови, літератури ключових компетентностей школярів з метою реалізації, розвитку їх активної громадянської позиції», Троян Л.О., учителя англійської мови, з теми «Формування в учнів здатності до міжкультурного спілкування шляхом використання інноваційних технологій», Дорош О.Ю., учителя початкових класів, з теми «Формування здібностей до саморозвитку та самореалізації особистості».

З 01.09.2019р. Заступники директора

19)  Провести конкурс уроків з використанням ІКТ та забезпечення гуманістично-особистісного підходу до здобувачів освіти.

Лютий 2020р. Методична рада

20)  Провести батьківсько-вчительську-учнівську конференцію «Досягнення і проблеми школи».                                                                                                                               Грудень 2019р.

21)  Провести творчий портрет методоб’єднання учителів математичного циклу предметів на засіданні вчительського клубу «Чересло».

Грудень 2019р. Невірковець Л.Ф.

 

22)  Підвищити результативність участі здобувачів освіти у спортивних змаганнях, у Спартакіаді школярів.

Вчителі фізичної культури

23)  Висвітлювати в засобах інформації та на веб-сайті школи результати участі здобувачів освіти в олімпіадах, конкурсах, турнірах та популяризувати педагогічний досвід їх наставників.

Заступники директора

з навчально-виховної роботи

та  Бойко І.Г., учитель інформатики

24)  Сприяти психолого-педагогічній освіті батьків обдарованих дітей.

Бєлік М.М., Євдокименко Л.М.

25)                       Організувати роботу шкільних методичних об’єднань учителів початкових класів та вихователів ГПД, гуманітарного циклу предметів (українська мова та література, зарубіжна література), іноземних мов, природничого циклу, математичного циклу, історико-правового циклу, спортивно-оздоровчого циклу, художньо-естетичного циклу, класних керівників та керівників гуртків, трудового навчання та технологій.

 

З 01.09.2019р. Методична рада

Пріоритетними напрямками роботи школи були:

-         національно-патріотичне виховання дітей;

-         компетентнісно зорієнтований підхід до здобувачів освіти в освітньому процесі;

-         робота з обдарованими, їх самореалізація в освітньому процесі;

-         громадянське виховання здобувачів освіти;

-         організація і стимулювання учнівського самоврядування;

-         активне впровадження в освітній процес компетентнісно зорієнтованих технологій, розвитку особистості в умовах НУШ;

-         економічне навчання і виховання школярів;

-         допрофесійна підготовка;

-         забезпечення у старших класах профільності навчання.

Упроваджувалася концепція розвитку закладу, в основу якої покладено системно–суб’єктний підхід до процесу становлення і розвитку життєво активної, гуманістично-спрямованої особистості, яка в своїй діяльності керується культурно-національними та загальнолюдськими цінностями.

У 2018-2019н.р. педколектив продовжив роботу над науково-методичною проблемною темою закладу «Використання компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості в контексті нової української школи».

З метою забезпечення акмеологічного супроводу здобувачів освіти працювали  психолог, соціальний педагог, логопед, медсестра, робота на уроках організовувалася так, щоб сприяти становленню творчої особистості, гармонізації і гуманізації стосунків між здобувачами освіти і педагогами, закладом і родиною.

Для розвитку здібностей обдарованих дітей, реалізації особистісно зорієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів працювали класи з поглибленим вивченням французької мови (8-Б кл.), англійської мови (9-А кл.), української мови (8-А кл.), історії (8-В кл.), математики (8-А кл.), профільні класи: іноземної філології (10-А, 11-А кл.), математичного (10-Б кл.) та історичного профілів (11-Б кл.),  виділялися додаткові години на вивчення  спецкурсів, курсів за вибором, факультативних курсів, на організацію і проведення індивідуальних занять з обдарованими дітьми, функціонували гуртки, спортивні секції.

Години варіативної частини навчального плану використовувалися для внутрішньої диференціації, в 10-11-их класах - на вивчення спецкурсів та курсів за вибором. Вивчався курс «Християнської етики» у 7-Б, 7-В кл.

Всі курси за вибором, факультативні і додаткові заняття пов’язувалися у системі діяльності закладу з роботою профільних та класів з поглибленим вивченням предметів, сприяли поглибленню, розвитку і вдосконаленню виявлених здібностей і нахилів здобувачів освіти. Перші класи працювали за новим Державним стандартом початкової школи в контексті нової української школи.

З метою розвитку творчих здібностей дітей, створення умов для їх самореалізації у школі працював ансамбль естрадного співу “Журавка”, екологічний гурток, гурток спортивно-бального танцю «Алєкса Спорт Данс», драматичний гурток, психологічний експрес «Бесіди про важливе», «Школа безпеки».

Таким чином, залежно від здібностей, нахилів і пізнавальних можливостей здобувача освіти функціонувала його індивідуальна освітня траєкторія, а саме: збільшилася питома вага індивідуальних форм роботи з дітьми у поєднанні з груповими і колективними. Вчителі ведуть творчий пошук, поряд із традиційними широко використовують інноваційні методики та технології, дослідно-експериментальні та творчі види діяльності, гуманістичну педагогіку, створюють психологічний комфорт для творчої самореалізації і досягнення позитивного результату. Під час особистісно-діалогічної взаємодії педагогів та здобувачів освіти процес оволодіння знаннями забезпечувався в атмосфері інтелектуальних, моральних і естетичних переживань, зіткнення поглядів, думок, позицій, наукових підходів, шляхів пошуку істини, проектування різних можливих варіантів виконання пізнавальних завдань, спільної творчості всіх учасників освітнього процесу. Широко впроваджуються компетентнісно зорієнтовані технології навчання.

Підтвердженням цього є уроки української мови та літератури Трачук Т.С.,
Гоч В.Ф., Юшкевич С.А., Томашевської О.А., іноземної мови – Ужинської Т.П., Троян Л.О., Левчик О.М., Бронської А.О., біології - Сень Л.П., географії –
Вітрук Г.В., математики – Тхорук Л.Л., Невірковець Л.Ф.,  початкових класів – Дорош О.Ю., Савич Л.М., Бардаш Т.Л., Новосад Н.В., Алфьорової А.З., Старжинської Ж.М., Добродій С.А.

У 2018-2019н.р. заклад почав працювати за новим Державним стандартом початкової школи та Концепцією «Нова українська школа». Відповідно було створено умови для організації навчання першокласників,  а саме:

-         створено мобільні робочі місця, які легко трансформуються для групової роботи;

-         змінено дизайн освітнього простору школи з метою розвитку дітей та мотивації їх до навчання;

-         оновлено навчальне обладнання, забезпечено першокласників новими меблями;

-         придбано мультимедійні засоби навчання, підключено класи до Інтернету;

-         виготовлено стенди, закуплено настільні ігри та інвентар для рухливих ігор, виготовлено стенди для постійно діючої виставки творчих дитячих робіт;

-         створено куточки живої природи, осередки відпочинку та для гри;

-         створено дитячі класні бібліотеки.

-         всі учителі, які навчали дітей перших класів у 2018-2019 н.р. пройшли курси на EdEra.

Одним з пріоритетних напрямків роботи педколективу школи у 2018-2019н.р. була робота з обдарованими дітьми. З метою підготовки здобувачів освіти до олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН виділялися вчителям години шкільного компонента.

  Згідно з Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, у школі було проведено у жовтні 2018 року І етап олімпіад.

Аналіз результатів олімпіад і конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН показав, що переможцями стали здобувачі освіти, які навчаються у класах з поглибленим вивченням предметів та профільних. 28 стали переможцями      ІІ етапу, шість – ІІІ етапу та двоє учасниками – ІV етапу олімпіад з базових дисциплін.

Призерами ІІ етапу олімпіад стали по четверо з французької мови, української мови та літератури, трудового навчання, два – з історії, по п’ять – з математики, по два з біології, хімії, англійської мови по одному з інформаційних технологій. Зросла кількість переможців олімпіади з української мови та літератури, з  двох до чотирьох, математики з чотирьох до п’яти. Зросла кількість переможців в олімпіадах ІІІ етапу з трьох до шести. У трьох олімпіадах перемогла – Безчинська Маргарита, учениця 11-А класу, Кривицька Карина, учениця 9-А класу, Ковбасюк Катерина, учениця 10-Б класу, Якимчук Тетяна, учениця 8-Б класу. Кількість переможців зросла з 24 до 28. Результативність участі в олімпіадах підвищилась у цьому навчальному році.

  Порівняно з минулим навчальним роком зросла кількість переможців з шести до дев’яти  І етапу конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН. Наші вихованці відзначилися з української мови та літератури – п’ять  перемог в   І та ІІ етапах, по дві з французької мови, правознавства. У цьому  навчальному році здобули дві перемоги в ІІІ етапі МАН,  Безчинська Маргарита посіла І місце в секції «Французька мова», а Сакур Вікторія ІІІ місце в секції «Українська література». Роботи дітей були оцінені високими балами за актуальність, новизну теми, логічність викладу матеріалу, якість оформлення, а під час захисту їх відзначено за вміння чітко, коротко й логічно викласти зміст досліджуваної теми, обґрунтувати її наукове та практичне значення, вести дискусію в межах обраної теми. Варто зазначити, що Безчинська Маргарита на контрольних випробуваннях з французької мови набрала найбільшу кількість балів в Україні.

 Велику послідовну цілеспрямовану роботу з розвитку обдарованих дітей проводять Бєлік М.М., Селінова Є.М., Калаур Р.І., Євдокименко Л.М., Лещик С.В., Юшкевич С.А., Ужинська Т.П., Полюхович Л.П., Гордєєв В.П., Бронська А.О., Левчик О.М., Сень Л.П., Росінська Г.П., Овчар О.О., Хлищ Т.В., Процик І.Я., Кулаковська Т.М, Томашевська О.А, Мамчур І.П., Вельгун Л.В., Тхорук Л.Л., Невірковець Л.Ф., Бойко І.Г., Абрамович А.М., Шайнюк О.М.    Підвищився, порівняно з минулим навчальним роком, рівень підготовки школярів до участі у конкурсах, Інтернет-олімпіадах, змаганнях. Зросла результативність в обласному турнірі ІІІ місце юних істориків (учитель                   Вельгун Л.В.).

Здобули наші вихованці перемоги у різноманітних конкурсах, змаганнях.

Високими є досягнення здобувачів освіти у ІІ етапі Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка – троє переможців, (учителі
Томашевська О.А., Полюхович Л.П.), І місце у конкурсі драмколективів (учитель Вишневський А.М.), у міському етапі конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої!» - чотири перемоги (учителі Гоч В.Ф., Мамчур І.П.). Вагомими є досягнення учениці 11-А класу Безчинської Маргарити - три перемоги в ІІ етапі олімпіад, три перемоги в МАН з французької мови, учениці 9-А класу Кривицької Карини - дві перемоги в ІІ етапі олімпіад, одна в ІІІ етапі та перемоги у І та ІІ етапах МАН з французької мови. У конкурсі «Юна зірка» посіла І місце в області учениця Іванюк Богдана, 10-Б кл. (учитель Юдіна О.В.).

Збільшилася кількість перемог у екологічних конкурсах. Значні здобутки у конкурсах «Кенгуру», «Золотий колосок», «Бобер», «Юна майстриня», «Юна вишивальниця», у Всеукраїнській олімпіаді «Олімпус» з французької мови та англійської мови, у міських конкурсах малюнків та плакатів.  Є призер з математики в олімпіаді «Крок» - Фурманець Дмитро, 5-А клас. Є призери (І і ІІІ місця) у міському конкурсі есе з французької мови в рамках року французької мови в Україні.

Значні перемоги здобули наші вихованці в конкурсах малюнків (учитель Здажинська О.Б.). Зросла порівняно з минулим роком результативність участі у спортивних змаганнях. Це - ІІІ місце з волейболу (хлопці), ІІІ місце з легкої атлетики-кросу (учитель Присяжнюк Т.Ю.). та ІІ місце «Шкіряний м’яч», 2006р.н. (учитель Паламарчук О.В.).

З метою підвищення інтересу школярів до вивчення Біблії, виховання духовно багатої, національно свідомої особистості, інформування педагогічної громадськості, батьків про предмети духовно-морального спрямування народу відбувся міський етап Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії». Учасники олімпіади показали глибокі знання, продемонстрували власну громадянську позицію. Переможцем стала Бахметьєва Поліна, 7-В клас – ІІІ місце (учитель Мамчур І.П.). Маємо значні здобутки у міському турнірі з шахів - ІІІ місце (учитель Тарасюк І.М.).

Порівняльний аналіз результативності роботи вчителів з розвитку обдарованості за останні роки свідчить, що значна частина вчителів цю роботу вважає пріоритетною.

Проте, ще залишаються недоліки і невирішені проблеми.

Погіршили свої результати з підготовки слухачів МАН до конкурсу вчителі хімії, астрономії, психології, інформатики, математики.

Зменшилася кількість учасників І етапу олімпіад, беруть участь по два-три учні з паралелі класів. Це не сприяє створенню атмосфери змагання, пошуку і потребує від учителів ефективніше формувати систему виявлення та підтримки здібної та обдарованої молоді з різних навчальних предметів.

Було враховано проблему активізації роботи з організації науково-дослідницької роботи учнів 8-9 класів, проведено конференцію «Дослідник», залучено дітей до участі у гуртках Рівненської МАН, виділено індивідуальні роботи для  роботи з обдарованими учнями, школярі були  учасниками міської конференції «У світ відкриттів – через МАН». Як результат – учениця 9-А класу Кривицька Карина посіла призове місце у І та ІІ етапах МАН, учень 9-В класу Савуляк Максим став переможцем (І місце) у І етапі МАН в секції «Журналістика». Потребує більшої уваги підготовка до Всеукраїнської Спартакіади серед допризовної молоді «Заграва», адже команда школи посіла      15 місце (учитель Венгерський В.Л).

Адміністрація школи, методична рада працюють над формуванням нового педагогічного мислення педагогів, над розумінням переосмислення самоцінності знань, формування компетентностей, методики проведення уроку, розуміння вчителями зростання ролі вміння здобувачів освіти здобувати інформацію з різних джерел, переробляти й застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення. Тому, на уроках більше стало помітним зменшення подання готової інформації, зміна співвідношення між структурними елементами змісту уроку на користь засвоєння дітьми способів пізнання, набуття особистого досвіду творчої діяльності, практичного застосування знань.

Учителі початкової школи реалізують технології особистісно зорієнтованого навчання в умовах НУШ, пройшли навчання на Ed.era; іноземних мов працюють за зарубіжними підручниками з використанням проектної методики та драматико-педагогічного методу, Троян Л.О., Бронська А.О., Левчик О.М. – за підручниками видавництва «Лонгман», Ужинська Т.П.,  Овчар О.О., Селінова Є.М. використовують французькі комунікативні методики «Дельф», учителі української мови та літератури Полюхович Л.П., Трачук Т.С., Томашевська О.А., Юшкевич С.А. - інтерактивні методи. Працюють за науково-педагогічним проектом «Росток» Дорош О.Ю., за проектом «Інтелект України» - Воронко М.В.,  Алфьорова А.З., Джус О.В.,   Добродій С.А., за кейс-технологією – учитель початкових класів Бардаш Т.Л., використовує біоадекватні технології Прокопенко Т.А.

Порівняно з минулим навчальним роком ширше використовуються ІКТ в закладі.

У школі створено сприятливі умови для підвищення професійного рівня педагогів та формування педагогічного колективу, який може вирішувати проблеми сучасної школи. Високий професійний рівень педколективу та постійне стимулювання до підвищення кваліфікації вчителів є результатом ефективної методичної роботи у школі, яка побудована на діагностичній основі і має глибокий зміст та дієвий характер.

         Продовжено участь педагогів школи у дослідно-експериментальній роботі регіонального рівня «Комплексне дослідження системи виховання в українській школі з урахуванням розвитку європейського освітнього простору», «Компетентнісно зорієнтовані технології розвитку особистості у контексті нової української школи», продовжено участь у дослідно-експериментальній роботі з впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес, участь у проектах «Росток», «Інтелект України».

         Учителі іноземної мови продовжили участь у спільному проекті з РДГУ «Майстерність учителя нового покоління» у рамках проекту МОН України та Британської Ради. Учителі української мови та літератури Трачук Т.С.,
Юшкевич С.А. взяли участь у педагогічному профтесті, склали його на «відмінно» і посіли І рейтингове місце.

         Характерною ознакою сучасної методичної роботи в освітньому закладі є видавнича діяльність педагогів. З метою виявлення та підтримки творчих педагогічних ідей та знахідок, сприяння професійній самореалізації освітян шляхом широкого ознайомлення педагогічної громадськості з їх творчим доробком взяли участь у міському етапі  конкурсу-ярмарку педагогічної творчості. Загалом на ярмарку було подано п’ять розробок, учителями Здажинською О.Б., Мамчур І.П., Шайнюк О.М., Сень Л.П. Призове місце виборола лише Здажинська О.Б. у номінації «Образотворче мистецтво».

У порівнянні з минулими роками знизилась результативність участі педагогів у ярмарці. Покращилася співпраця з вищими навчальними закладами, зокрема з університетом «Україна», РДГУ, науковці брали участь у роботі шкільних методичних об’єднань, практикувалися виїзні засідання шкільних методичних об’єднань на базі обласної наукової бібліотеки, наукового комплексу з французької мови РДГУ та французького Альянсу. Значна увага приділялася ознайомленню педагогів з новими документами МОН України.

З метою надання адресної методичної допомоги проводилися індивідуальні методичні консультації та інформаційно-методичні наради, забезпечено курсову підготовку згідно з планом. Серед методоб’єднань найактивніше працювало шкільне методичне об’єднання вчителів іноземних мов (голова ШМО Левчик О.М.), історико-правового циклу  (голова ШМО Мамчур І.П.), математичного циклу (голова Невірковець Л.Ф.), початкових класів (голова ШМО Бардаш Т.Л.).   

Покращилася робота методичних об’єднань вчителів природничого циклу предметів з розвитку обдарованості учнів. Зросла кількість переможців олімпіад, конкурсів з біології, хімії.

Учителі, які атестувалися, дали показові уроки для вчителів міста та школи.

Значна увага приділялася організації самоосвітньої роботи педагогічних працівників. Активізувалася їх участь у семінарах-тренінгах, проектах, конкурсах, конференціях. Так, учителі біології Сень Л.П., Росінська Г.П. були учасниками тренінгу «Компетентнісно зорієнтовані завдання на основі практичного мислення у навчанні біології за участю Шаламова Р.В., кандидата біологічних наук, автора підручників та посібників з біології, Малиновська В.С., Старжинська Ж.М. - учасниками ХІІІ Всеукраїнських читань з гуманітарної педагогіки,
Старжинська Ж.М. - учасником конференції «Сучасні освітні тенденції
STEM та STEAM та учнівські проекти в рамках Всеукраїнського проекту «Урок» та вебінару  STEM у Новій українській школі», Калаур Р.І. організувала участь школи в Інноваційному проекті Всеукраїнського рівня «Формування та оцінювання громадянських компетентностей в освітньому процесі на рівні базової середньої освіти» в рамках Міжнародної програми «Демократична школа», Шайнюк О.М. навчається за проектом «WOW Teachers». Новосад Н.В. пройшла онлайн-курси «Права людини в освітньому просторі», взяла участь в онлайн-конференціях «Фішки інтегрованого навчання: українська мова (1-2 кл.) НУШ», «Коли цікаво вчитись і вчити», «Математика у НУШ: як поєднати традицію з новими стратегіями компетентнісного навчання», «НУШ – це просто гра чи серйозне навчання», «Розвиток креативного мислення», «Кейси інтегрованого навчання».

Значна увага методичною радою приділялася поширенню педагогічного досвіду Савич Л.М., Старжинської Ж.М., учителів початкових класів, Сень Л.П., учителя біології, та вивченню досвіду Томашевської О.А., учителя української мови та літератури, Троян Л.О., учителя англійської мови, Дорош О.Ю., учителя початкових класів.

На базі закладу проведено засідання міського методичного об’єднання вихователів ГПД, обласний конкурс «Учитель року» в номінаціях «Французька мова», «Географія», «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни».

Порівняно з минулим навчальним роком підвищився рівень інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу. Здійснено передплату  на періодичні видання для кожного методичного об’єднання, придбано комп’ютерну техніку.

З метою зміцнення і розвитку міжнародних стосунків, розширення освітньої і культурної співпраці, формування міжнародної приязні, що спирається насамперед на пізнанні і розумінні спільних і відмінних рис було організовано Міжнародну співпраці нашого закладу освіти з Товариством Інтеркультурної  Співпраці «Гілка Оливи» м. Пьотркув Трибунальський (Польща).

Методична робота в школі виконала свою стимулюючу роль. За результатами атестації троє учителів підвищили кваліфікаційні категорії, 10 – їх підтвердили, присвоєно педагогічні звання «учитель-методист» – одному, «старший учитель» - чотирьом педагогам.

Проте, у методичній роботі є ще проблеми і недоліки. Потребує активізації робота шкільних методичних об’єднань учителів спортивно-оздоровчого циклу предметів. Недостатню активність виявляють педагоги в участі у Всеукраїнських конкурсах. Не виявили бажання учителі основ здоров’я, фізичної культури взяти участь у конкурсі-ярмарці педагогічної творчості. Потребує більшої уваги підготовка до сертифікації педагогів. 

Виховна робота у школі забезпечувала відповідність змісту виховання соціальним вимогам та актуальним завданням виховання. Вся позакласна робота спрямовувалась на формування життєвої і соціальної компетентності школярів, їх громадянське виховання, на реалізацію «Програми національного виховання молоді Рівненщини на 2008-2020 роки» та Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

  Адміністрація закладу приділяла увагу аналізу між проведеною роботою та зміною у рівні вихованості здобувачів освіти, формуванню ціннісних ставлень і орієнтацій особистості . Цьому сприяли анкетування батьків, класних керівників, моніторинг рівня вихованості дітей, аналіз учнівських творів на морально-етичні, правові теми, аналіз участі у  гуртковій роботі та зайнятості у позаурочний час, ведення карток психологічно-педагогічних спостережень. Результати узагальнювалися і обговорювалися на педрадах, батьківських зборах, нараді при директору, батьківсько-учительсько-учнівській конференції.

  Удосконалення професійної компетентності з питань виховання, збагачення знань педагогів з теорії методики національного виховання, комунікативна культура вчителів, їх обізнаність з рівнем вихованості дітей забезпечувалася шляхом самоосвіти, семінарів класних керівників. Формування національної свідомості школярів здійснювалося у процесі вивчення основ наук, проведення позаурочних виховних заходів, роботи з батьками, з  психологом школи. Уроки починалися зі звучання Державного гімну. Школярі взяли участь у огляді-конкурсі «Червона калина», конкурсі «Заграва». Проведено благодійні акції для воїнів АТО.

Упроваджувалися технології формування ціннісного ставлення особистості до історичних, культурних, духовних надбань рідного народу, до себе, родини, людей. Реалізовано мистецькі проекти з участю культурних та громадських діячів Рівненщини – Лідії Рибенко, Петра Величка, Степана Бабія, Євгена Шморгуна,  ветеранів Великої Вітчизняної війни, воїнів-афганців, ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, а також шкільні проекти спільно з  батьківською громадськістю.

Педколектив організовує освітній процес на засадах народної педагогіки. Продовжується співпраця з навчальними закладами України.

Порівняно з минулим навчальним роком активізувалась робота органів учнівського самоврядування у класних колективах.

Проведено традиційні виховні заходи: День ЦЗ, військово-спортивне свято, «Осінній вернісаж», конкурс «Лицарський турнір», загальношкільне свято «Червона калина», фестиваль «Різдвяна зірка».

  Значна робота проводилася щодо зміцнення фізичного та психологічного здоров’я дітей .

  Ведеться облік дітей схильних до правопорушень, готувалися подання у ССД, працювала рада профілактики. Діти соціально незахищених категорій залучаються до концертів, акцій.

  Здобувачі освіти брали участь у двомісячнику «Співучасть у долі дитини», благодійних акціях «Турбота»,  «Святий Миколай – у кожну хату», до дня інваліда, «Милосердя», «Пасхальний кошик», «Великодні передзвони», Всеукраїнській акції «Від серця до серця», співпрацювали зі спілкою воїнів-афганців, обласною філармонією, ПДМ, МПК «Текстильник», товариством Червоного Хреста, громадськими організаціями. Підвищилася результативність участі здобувачів освіти у конкурсах.

  З метою зміцнення психологічного здоров’я школярів працювали психолог закладу Шевчук О.С., соціальний педагог Чмелюк Т.В., які допомагали педколективу реалізувати основні завдання удосконалення освітнього процесу, сприяли гуманізації стосунків педагогів і батьків з дітьми.

  Вони проводили психодіагностичну, профілактичну, консультаційну та корекційно-розвивальну роботу, години психолога. Проведено психолого-педагогічні консиліуми у 1-их, 4-их, 5-их, 9-их класах.

 Отже, виховна робота  носила системний характер і забезпечувала виховання молодого покоління, здатного задовольняти вимоги сучасного суспільства.

Навчальним закладом покращено матеріально-технічну базу школи.

У навчальних кабінетах замінено меблі: дві маркерні дошки, три тумбочки з умивальниками, придбано стільці в актову залу на суму 33591 грн. Встановлено жалюзі на вікнах – 4100 грн. Придбано три телевізори, ноутбук, системний блок, кондиціонер, м’ячі в спортивну залу на загальну суму 46512 грн.

Проведено ремонт та відновлення системи водопостачання холодної та гарячої води в п’яти кабінетах, ремонт зовнішнього освітлення, ремонт з заміною автоматичних вимикачів в електрощитовій шкільної їдальні, замінено світильники на світлодіодні в кабінетах № 26, 32, розширено гардероб – 44371 грн.

Також у школі встановлено відеоспостереження  в гардеробі, проведено Інтернет у кабінетах початкових класів та третього і четвертого поверхів.

За Муніципальною програмою Сталого розвитку при співфінансуванні встановлено 15 металопластикових вікон. Внесок школи – 43837 грн.

Проте, ще в роботі закладу, педколективу є недоліки і невирішені проблеми.

Проблемою, як і в минулому навчальному році, залишається недостатнє інформаційно-методичне забезпечення вчителів, які працюють у профільних класах.

Частина педагогів не завжди знає реальні можливості дітей, не прогнозують зону найближчого розвитку особистості, недостатньо використовують інноваційні особистісно зорієнтовані технології освітнього процесу.

  Вимагає постійної уваги відвідування здобувачами освіти закладу та профілактика злочинів і правопорушень.

  Потребує особливої  уваги проблема корекції поведінки окремих здобувачів освіти та попередження булінгу.

  Стратегічним завданням є забезпечення належних умов навчання першокласників та другокласників за новим Державним стандартом та п’ятикласників. Тут робота для психологів. Необхідно забезпечити діяльність психологічної служби на рівні педколективу.

  Особливу увагу варто звернути на забезпечення практичної спрямованості навчання, формування компетентностей здобувачів освіти.

Однією з найголовніших проблем є рівень навчальних досягнень школярів.

На низькому рівні сформовані орфографічні та каліграфічні навички окремих учнів початкових класів. Діти не вміють пояснити значення слів через недостатню увагу вчителів початкових класів тлумаченню слів, роботі з тлумачним словником. Виявляють труднощі молодші школярі у написанні творчої роботи, у значної частини дітей не сформовані знання про особливості змісту твору-міркування. Не всі вміють чітко визначати суттєві ознаки та поняття з природознавства. Потребує  з увагу вивчення геометричного матеріалу, розв’язування сюжетних задач з логічним навантаженням.

  Якщо проаналізувати перехід початкової школи на новий зміст і структуру навчання, то необхідно посилити орієнтацію початкового мовного курсу на мовленнєвий розвиток учнів, на вироблення умінь читати й розуміти текст, застосувати набуті знання і вміння в ситуаціях, наближених до життєвого досвіду дитини, вмінь встановлювати послідовність подій, правильно й аргументовано висловлювати свої думки у письмовій формі.

  Аналіз результатів навчальних досягнень учнів школи ІІ ступеня і ІІІ ступеня на кінець навчального року показав, що рівень знань підвищується. З 665 учнів – 12% виявили високий рівень.

  З 621 учня початкових класів 228 – мають високий і достатній рівень навчальних досягнень, у 5-11 класах з 665 учнів – 388. З  90 дев’ятикласників четверо  отримали свідоцтво з відзнакою.

У початкових класах чотири учні з 621 навчається на початковому рівні, у 5-11 –  з 665  –  47.

  З метою визначення відповідності освітнього рівня учнів 4 класів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та готовності школярів до навчання в основній школі проводилася державна підсумкова атестація з української мови та математики.

  Її результати такі:

   76% учнів виявили достатній та високий рівень навчальних досягнень з української мови,  72% – з математики.

  Ці результати свідчать, що у початковій школі вони значно покращилися. Посилено практичну спрямованість навчання, звертається увага на залучення особистого досвіду школярів, на оволодіння уміннями застосовувати знання в нових ситуаціях. Учителі забезпечують компетентнісний підхід, формують ключові предметні та міжпредметні компетентності.

  У 4-их класах діти виявили ґрунтовні знання та вміння розв’язувати задачі, сформовані елементарні математичні уявлення і логічні структури мислення, необхідні для забезпечення наступності у вивченні математики в середній загальноосвітній школі та для формування життєвих компетентностей молодших школярів.

  ДПА з української мови засвідчила, що учні 4-их класів навчилися висловлювати міркування, власну думку за допомогою різних мовних засобів, виявили вміння практично застосовувати мовні знання з лексики і граматики.

  Школу закінчили з високим рівнем 140 здобувачів освіти, у минулому році – 136.

  Нагороджено Золотою медаллю   6, Срібною – 2, шестеро випускників нагороджено Похвальними грамотами «За особливі успіхи у вивченні навчальних предметів».

    Жоден одинадцятикласник не закінчив школу з початковим рівнем знань. Двоє здобувачів освіти закінчили школу у формі екстернату.

  Над реалізацією даних завдань і працюватиме наш педагогічний колектив. У 2019-2020 навчальному році ми продовжимо працювати в лабораторії освітніх технологій РОІППО з реалізації дослідно-експериментальної роботи за темою «Компетентнісно зорієнтовані технології розвитку особистості в контексті нової української школи».

 

 

 

Завдання педколективу на 2019-2020н.р.

 

1)    Визначити пріоритетні напрямки в роботі педколективу:

-         національно-патріотичне виховання здобувачів освіти;

-         особистісно зорієнтований підхід до дітей у процесі навчання і виховання, робота з обдарованими дітьми, їх самореалізація у процесі навчання і виховання;

-         розвиток учнівського самоврядування;

-         використання компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості в контексті нової української школи;

-         економічне навчання і виховання здобувачів освіти;

-         допрофесійна підготовка, забезпечення профільності навчання.

Педколектив 2019-2020н.р.

2)    Продовжити роботу педколективу над науково-методичною проблемною темою «Використання компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості в контексті нової української школи».

 

З 01.09.2019р. Методична рада, педколектив

 

3)    Працювати над реалізацією концепції розвитку школи, з цією метою:

-         продовжити диференціацію навчання здобувачів освіти через мережу класів з поглибленим вивченням предметів:

української мови;

математики;

англійської мови;

французької мови;

історії;

-         профільних:

української філології;

історичного;

математичного;

-         організувати вивчення спецкурсів з української мови, іноземної мови, математики, історії;

-         ввести факультативні курси за вибором дітей та індивідуальні години для підготовки до олімпіади і МАН, організувати роботу гуртків;

З 01.09.2019р. Дирекція школи

4)    Створити сприятливе освітнє середовище для здобувачів освіти початкової школи у світлі нового Державного стандарту початкової загальної освіти та 5-11-их класів відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти:

-           проводити щоденні ранкові зустрічі у перших класах;

-           створити перший клас за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» та продовжити роботу за цим проектом у 2-Б, 3-Б, 4-Б, 5-Б, 6-Б класах;

-           забезпечити психологічний супровід адаптаційного періоду першокласників;

-           провести методичну акцію «Дай руку початковій школі»;

-           учителям початкових класів дотримуватися  вимог нових нормативних документів, які забезпечують виконання нового Державного стандарту початкової загальної освіти, учителям 5-11-их класів – Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

-           забезпечити українознавче спрямування усіх освітніх галузей;

-           забезпечити вивчення другої іноземної мови з 5 класу за бажанням батьків.

5)    Використовувати на уроках компетентнісно зорієнтовані технології, комп’ютерні програми, інші програмні засоби, можливості Інтернету, формувати ключові компетентності здобувачів освіти, застосовувати методи навчання, засновані на співпраці (ігри, соціальні, дослідницькі проекти, експерименти, групові завдання).

З 01.09.2019р. Вчителі-предметники

6)    Продовжити реалізацію шкільних проектів та проектів спільно з батьківською громадськістю відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

З 01.09.2019р. Педколектив

7)    Значну увагу приділяти формуванню інформаційної культури здобувачів освіти, забезпечувати знаннями і вміннями, необхідними для повноцінного та ефективного використання світового інформаційного простору, використовувати педагогіку партнерства та компетентнісний підхід, плекати українську ідентичність.

Упродовж року. Вчителі-предметники

8)    Працювати над реалізацією Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та Програми національного виховання учнівського молоді Рівненщини на 2008-2020 роки.

З 01.09.2019р. Педколектив

9)    Продовжити участь у дослідно-експериментальній роботі регіонального рівня з теми «Використання компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості в контексті нової української школи». Продовжити дослідно-експериментальну роботу Всеукраїнського рівня з впровадження фінансової грамотності та дослідно-експериментальну роботу регіонального рівня «Комплексне дослідження системи виховання в українській школі з урахуванням розвитку європейського освітнього простору».

З 01.09.2019р. Педколектив

10)                    Організовувати участь педколективу у Міжнародній Програмі підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», у Всеукраїнському інноваційному проекті «Формування та оцінювання громадянських компетентностей в освітньому процесі на рівні базової середньої освіти».

з 01.09.2019р. Педколектив

11)                    Провести SWOT-аналіз роботи педколективу над реалізацією ІІ етапу науково-методичної проблемної теми школи.

Серпень 2019р. Методична рада

12)                    Працювати над підвищенням рівня навчальних досягнень здобувачів освіти, готувати випускників до зовнішнього незалежного оцінювання, формувати випускника школи – особистість, інноватора, патріота.

Упродовж року. Вчителі-предметники

13)                    Проводити моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти, учителям при оцінюванні враховувати індивідуальний прогрес і планування індивідуальної освітньої траєкторії кожної дитини.

Упродовж року. Калаур Р.І., учителі закладу

14)                    Провести моніторинг здобувачів освіти за виконаними модулями інноваційного проекту Всеукраїнського рівня «Формування та оцінювання громадянських компетентностей в освітньому процесі на рівні базової середньої освіти»

Жовтень 2019р., квітень 2020р. Калаур Р.І.

15)                    Проводити години правових знань «Кожна дитина має право».

З 01.09.2019р. Класні керівники

16)                    Провести науково-практичну конференцію «Інноваційні методики та технології і їх роль у підвищенні ефективності освітнього процесу».

Листопад 2019р. Методична рада

17)                    Учителям школи готуватися до незалежної сертифікації.

З 01.09.2019р. Педколектив

18)                    Пропагувати педагогічний досвід Томашевської О.А., учителя української мови та літератури з теми «Формування на уроках української мови, літератури ключових компетентностей школярів з метою реалізації, розвитку їх активної громадянської позиції», Троян Л.О., учителя англійської мови, з теми «Формування в учнів здатності до міжкультурного спілкування шляхом використання інноваційних технологій», Дорош О.Ю., учителя початкових класів, з теми «Формування здібностей до саморозвитку та самореалізації особистості».

З 01.09.2019р. Заступники директора

19)                    Провести конкурс уроків з використанням ІКТ та забезпечення гуманістично-особистісного підходу до здобувачів освіти.

Лютий 2020р. Методична рада

20)                    Провести батьківсько-вчительську-учнівську конференцію «Досягнення і проблеми школи».                                                                              Грудень 2019р.

21)                    Провести творчий портрет методоб’єднання учителів математичного циклу предметів на засіданні вчительського клубу «Чересло».

Грудень 2019р. Невірковець Л.Ф.

 

22)                    Підвищити результативність участі здобувачів освіти у спортивних змаганнях, у Спартакіаді школярів.

Вчителі фізичної культури

23)                    Висвітлювати в засобах інформації та на веб-сайті школи результати участі здобувачів освіти в олімпіадах, конкурсах, турнірах та популяризувати педагогічний досвід їх наставників.

Заступники директора

з навчально-виховної роботи

та  Бойко І.Г., учитель інформатики

24)                    Сприяти психолого-педагогічній освіті батьків обдарованих дітей.

Бєлік М.М., Євдокименко Л.М.

25)                    Організувати роботу шкільних методичних об’єднань учителів початкових класів та вихователів ГПД, гуманітарного циклу предметів (українська мова та література, зарубіжна література), іноземних мов, природничого циклу, математичного циклу, історико-правового циклу, спортивно-оздоровчого циклу, художньо-естетичного циклу, класних керівників та керівників гуртків, трудового навчання та технологій.

З 01.09.2019р. Методична рада