Сучасні освітні тенденції в Новій українській школі

Сучасні освітні тенденції в Новій українській школі

Сьогодні відбувається переорієнтація освітнього процесу  від  засвоєння величезної суми знань, до формування компетентностей та цінностей. Це передбачає розвиток  вмінь молодшого школяра працювати з інформацією: шукати, аналізувати, критично переосмислювати, відбирати необхідну, використовувати для вирішення певних задач.  З цією метою було проведено в листопаді 2019  засідання методичного об’єднання вчителів почакових класів була «Результативний урок: мета, форми, методи. Медіакухня  (лайфхаки для вчителя)».  Педагоги опрацьовували такі питання:

  • життя в інформаційному суспільстві;
  • безпечна та ефективна взаємодія із системою мас-медіа;
  • сприйняття інформації, формування культури спілкування та комунікативних здібностей;
  • критичне  мислення, уміння повноцінного сприйняття , інтерпретації,  аналізу та  оцінки медіа текстів;
  • усвідомлення наслідків медіа інформації та її впливу на психіку здобувача знань початкової школи.

 Учителі виступали в ролі здобувачів освіти і практично використовували інформаційно-комунікаційні технології та критичне мислення для розвитку, творчого самовираження, удосконалення навичок безпечної та етичної діяльності в інформаційному суспільстві.

                                             Заступник директора з НВР Тиндик І.І.

                                             Керівник МО вчителів початкових класів Бардаш Т.Л.

IMG 1816  viber image_2019-10-29_11-03-27 
 viber image_2019-10-29_11-03-29  viber image_2019-10-29_11-03-39