Website Tutorial

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Прозорість та інформаційна відкритість
закладу освіти

(відповідно до статті 30 Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145)

 

· Ліцензія на провадження освітньої діяльності


  · Статут закладу освіти
       · Правила поведінки здобувачів освіти
   

  

· Процедура подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу в закладі освіти

   

Переглянути...

   

· План заходів  Рівненського ліцею №13 Рівненської міської ради, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в учнівському середовищі

 

    

    
  · Структура та органи управління закладу освіти

      

    
    


  · Кадровий склад Рівненського ліцею №13

 

     


   · Освітня програма 5, 6, 7-9 класи, що реалізується в закладі освіти
         ·Освітня програма 10-11 класи, що реалізується в закладі освіти
         · Освітня програма початкової школи, що реалізується в закладі освіти
        · 
Мова (мови) освітнього процесу
 


Державна(українська)


  · 
Результати моніторингу якості освіти
      · 
Територія обслуговування Рівненського ліцею №13
   · 
Вакантні посади
   · 
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
   · 
Річний звіт про діяльність Рівненського ліцею №13
   · 
Фінансовий звіт про надходження коштів
   · 
Правила прийому до 1-го класу закладу
   · 
Ліцензований обсяг здобувачів освіти
   · Списки учнів перших класів на 2023-2024 н.р.
   · Набір учнів до 10-их класів
   · Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами 
 

 Переглянути...


  · 
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
 

 Переглянути...


  · 
Перелік додаткових освітніх та інших послуг
 

 Переглянути...


  · 
Харчування
 

 Переглянути...


  ·
Річний план підвищення кваліфікації вчителів
 

Переглянути...


  · Положення про внутрішню систему якості освіти Рівненського ліцею №13

 

 Переглянути...


  · Положення про Академічну Доброчесність

 

 Переглянути...


  · Положення про сайт

 

 Переглянути...


  · Положення про методичну раду Рівненського ліцею №13

 

 Переглянути...


  · Положення про методичний кабінет Рівненського ліцею №13

 

 Переглянути...


  · Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти

 

 Переглянути...


  · Вибір підручників для 9 класу 

 

 Переглянути...


  · Вибір підручників для 5 класу 

 

 Переглянути...

Наш Заклад