Інформація про навчальний заклад

Інформація про навчальний заклад

(відповідно до статті 30 Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145)

 

· Ліцензія на провадження освітньої діяльності

· Статут закладу освіти

· Структура та органи управління закладу освіти

· Кадровий склад Рівненської ЗОШ №13

· Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

· Мова (мови) освітнього процесу

Державна(українська)

· Результати моніторингу якості освіти

· Територія обслуговування Рівненської ЗОШ №13

· Вакантні посади

· Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

· Річний звіт про діяльність Рівненської ЗОШ №13

· Фінансовий звіт про надходження коштів

· Правила прийому до закладу

· Ліцензований обсяг здобувачів освіти

· Списки учнів перших класів на 2019-2020 н.р.

· Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами 

 Переглянути...

· Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

 Переглянути...

· Перелік додаткових освітніх та інших послуг

 Переглянути...

Наша Школа